Make your own free website on Tripod.com

گالری مايكل جكسون

فقط جديدترين عكسها...!

15 شهريور 1380

حضور غير منتظره در مراسم MTV Video Music Awards 2001
سالن اپراي Metropolitan مركز Lincoln شهر نيويورك

 

Michael Jackson در حال اجرای برنامه در مراسم 2001 MTV Video Music Awards


Michael Jackson (راست) در حال اجرای برنامه در كنار JC Chasez از اعضاي گروه N'Sync در حين پخش زنده مراسم اهدای جوايز برگزيدگان ويديوي موسيقي MTVMichael با دسش علامت پيروزی را نشان می دهد در حاليكه J.C. Chasez از اعضای گروه N'Sync او را پس از اجرای برنامه اش تشويق می كند.


Michael Jackson (دومی از چپ) در حال اجراي برنامه در كنار اعضای گروه N'Sync. از راست به چپ: Chris Kirkpatrick و Joshua "JC" Chasez و Jackson و Justin Timberlake


Michael Jackson (چپ) بعد از اجرای كوتاهش در كنار Joey Fatone يكی از اعضای N'Sync نوشابه می نوشد.


Michael Jackson بعد از اجرای برنامه كوتاهش اعضاي N'Sync را در آغوش می گيرد.