Make your own free website on Tripod.com

گالری مايكل جكسون

فقط جديدترين عكسها...!

29 مهر 1380

 كنسرت خيريه "United We Stand - What More Can I Give" در واشنگتن
 

مايكل جكسن در حال اجرای كنسرت در واشنگتن در روز يكشنبه 29 مهر 1380 در استاديوم RFK  در واشنگتن. ده ها هزار تن از طرفداران موسيقی در اين روز جمع شده بودند تا ستاره های پاپ را كه برای جمع آوری پول برای قربانبان حملات تروريستی ماه سپتامبر گرد هم آمده بودذد ببينند.


مايكل بر روی يك آسانسور هيدروليك در حال اجرای كنسرت خيريه در واشنگن.Jackson, Backstreet Boys, Mariah Carey, N'Sync, Billy Gilman, James Brown, P. Diddy  و چندين ستاره ديگر اين كنسرت را كمتر از 24 ساعت بعد از كنسرت مشابهی در نيويورك انجام دادند.


Michael Jackson (وسط) به همراه ديگر هنرمندان شركت كننده در كنسرت خيريه واشنگتن در حال اجرای آهنگ جديدش What More Can I Give (بيش از اين چه كمكی می توانم بكنم؟) كه پايان بخش برنامه های آن شب بود.


Michael Jackson  در كنسرت واشنگتن علامت صلح را به سوی تماشاگران نشان می دهد.


 نمايی از ورزشگاه RFK در زمان اجرای برنامه گروه Train در كنسرت United We Stand در واشنگتن

در روز 21 اكتبر مايكل آهنگ جديدش را كه برای منافع خيرخواهانه تنظيم كرده بود اجرا كرد. او در كل بيست دقيقه بر روی صحنه بود (از 0:10 تا 0:30 به وقت محلی). مايكل با اجراي آهنگ Man In The Mirror (مرد داخل آينه) شروع كرد و سپس سخنان كوتاهی را در باره انسانيت و عشق ايراد كرد و در انتها به همراه تعداد زيادی از هنرمندان ديگر What More Can I Give را اجرا كرد. مايكل بعد از حملات تروريستی يازدهم سپتامبر مجددا" كار بر روی اين آهنگ را شروع كرده است كه قرار است به زودی برای منافع خيرخواهانه در دو اجرای انگليسی و اسپانيايی منتشر شود.